Príroda

Vinič pestujeme podľa predpisov ekologického vinohradníctva, pri výrobe vína taktiež uprednostňujeme prírodu blízke tradičné metódy, lebo bohatstvo prírody je pre nás cenné. Naša obec, Nová Vieska disponuje veľmi vzácnym prírodným bohatstvom. Pozoruhodný je bohatý arzenál chránených rastlín.

Jednou z troch štátom registrovanou chránenou oblasťou je Drieňová hora. Rozprestiera sa na 9 ha v priamom susedstve našich vinohradov. Územie je hlavne krovinaté, stromy nemá, iba kríky. Je chránenou oblasťou od r. 1964. Podnebie má suché, teplé. Nachádza sa tu veľmi vzácne xeroténne rastlinstvo a živočíchy.

Preto sa objavia na našich etiketách vín selektovaných podľa jednotlivých honov vzácne druhy rastlín, typické pre toto okolie.

Ako názov Drieňová hora naznačí, drieň je neoddeliteľnou súčasťou miestneho biotopu. Typickým druhom je drieň krvavý (Cornus sanguinea).

Veľmi vzácnou rastlinou je kavyľ. Vyskytuje sa tu viac druhov kavyľov, všetky sú chránené. Kavyľ pôvabný (Stipa pulcherrima) je typický stepný porast. Počas kvitnutia sa Drieňová hora premení na „zasnežené“ stráne. Tento čarovný pohľad trvá viac ako jeden mesiac.

Mandľa nízka (Amygdalus nana) je poloplazivý, mimoriadne pekný, chránený ker dosahujúci výšku 0,5-1 meter. Na tenkých, stojatých, dlhých výhonkoch sa vyvíjajú kvety v období pučania. Kvety sú sýtej ružovej farby, púčiky majú červené sfarbenie. Plody sú sladké a jedlé.

Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

Ruža šípová (Rosa canina)

Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)

Bršlen európsky (Euonymus europaeus)

Kosatec bezlistý maďarský (Iris aphylla subsp. hungarica)

Astra kopcová (Aster amellus)

Ľan rakúsky (Linum austiacum)

V katastri obce sa nachádza aj ďalšia jedinečná lokalita europského významu. Je to lokalita Parížskych močiarov. Rozprestiera sa pozdĺž asi 5 km úseku potoka Paríž. Parížske močiare tvoria útočisko pre mnohé ohrozené a vzácne druhy organizmov, je významným hniezdiskom, nocoviskom či odpočinkovou zastávkou počas ťahu vtákov. Jedinečnosť tohoto územia nás inšpirovala pre ďalšie etikety, na ktorých sa objavia predstavitelia miestného vtáctva, ako kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) či bučiak veľký (Botaurus stellaris).